Yritysasiakkaat

Autovaraosa Fixus Oy yritysasiakkaiden sopimusehdot sekä tuotteiden palautus- ja takuuehdot

Sopimusehdot 1.1.2023 alkaen

Yleistä

Autovaraosa Fixus Oy (Afcenter) tarjoaa asiakkailleen (Asiakas) Afcenterin toimipisteiden palvelut. Lisäksi Asiakkaalla voi olla käytössään Afcenterin välittämä sähköinen Webcat-tuoteluettelo. Asiakas voi käyttää Afcenterin kautta ostettuja tuotteita (Tuotteet) tai vuokrauspalvelua (Palvelu) omassa liiketoiminnassaan. Kuluttajansuojalain määräykset eivät koske Asiakkaan ostamia Tuotteita tai Palvelua.

Asiakkaan tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olleita sopimusehtoja. Asiakas vakuuttaa aina Afcenterin palveluita käyttäessään tutustuneensa tuolloin voimassa oleviin ehtoihin ja hyväksyy niiden ehdot. Asiakkaan tekemiin tilauksiin sovelletaan ainoastaan näitä ehtoja. Asiakkaan tilaukseen ei voida liittää mitään Afcenterin sitovia ehtoja tai varaumia. Afcenterillä on oikeus halutessaan muuttaa näitä sopimusehtoja.

Sopimusehtojen lisäksi noudatamme Teknisen Kaupan yleisiä myyntiehtoja, ellei sopimusehdoissa toisin mainita.

Sopimuksen syntyminen

Osapuolia sitova sopimus syntyy Afcenterin Asiakkaalle toimittamalla myyntilähetteellä tai vastaavalla suullisella tai kirjallisella tilausvahvistuksella.

Afcenter ei vastaa Tuotteiden tai Palveluiden saatavuudesta. Saatavuus voi vaihdella myyjältä, markkinoinnissa ja tuoteluettelossa annetuista tiedoista. Afcenterillä on ilman korvausvelvollisuutta oikeus perua tilaus, mikäli se ei voi toimittaa Tuotetta tai Palvelua. Afcenterillä on myös oikeus peruuttaa tilaus, jos tuoteluettelossa tai hinnastossa tai Palvelussa on ollut tilausta tehtäessä virheellinen tieto Tuotteen tai Palvelun hinnasta, ominaisuuksista tai saatavuudesta.

Hinnat

Ilmoitetut hinnat sisältävät alv. 24%, ellei toisin ole ilmoitettu. Markkinoinnissa ja muussa viestinnässä ilmoitetut hinnat voivat olla arvonlisäverottomia ja muuttuneet tilauksen tekohetkellä. Tilatessaan Tuotteen tai Palvelun Asiakas hyväksyy tilaushetkellä voimassa olevan hinnan.

Maksaminen

Tuote tai Palvelu maksetaan tilauksen yhteydessä, ellei Asiakasta ole hyväksytty Afcenterin tukkuasiakkaaksi. Maksuvälineinä hyväksytään yleisimmät maksukortit ja käteinen. Tuotteet ja Palvelu ovat myyjän omaisuutta, kunnes ne ovat kokonaisuudessaan maksettu.

Tukkuasiakkuus

Tukkuasiakkuutta voidaan hakea Afcenterin toimipisteissä. Asiakkuus on toimipistekohtainen. Afcenterin tukkuasiakkaaksi voidaan hyväksyä Suomessa rekisteröity yritys tai yhteisö, jolla on voimassa oleva y-tunnus ja joka on Afcenterin arvion mukaan luottokelpoinen.

Laskun maksuehto on 14 päivää netto. Lasku toimitetaan joko verkkolaskuna, sähköpostitse tai paperilaskuna kerran viikossa ja kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Jos laskutettava määrä on laskutusajankohtana alle 150€ alv. 24%, laskutusta ei suoriteta kuin vasta kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Jos laskutettava määrä ei ylitä 150€ alv 24%, lisätään laskuun pienlaskutuslisä 5€ alv. 24%. Paperilaskuista peritään paperilaskulisä, joka on suuruudeltaan 2€ alv. 24%.

Afcenterin tukkuasiakkuus on voimassa toistaiseksi. Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa asiakkuus kirjallisesti tai ilmoittamalla asiasta suullisesti toimipisteen vastuuhenkilölle. Afcenterillä on oikeus päättää Asiakkaan yritysasiakkuus, mikäli Asiakas on antanut virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja asiakkuutta hakiessaan, laiminlyönyt maksun suorittamisen eräpäivänä tai rikkonut muuten näitä sopimusehtoja. Afcenter voi myös päättää tukkuasiakkuuden, jos Asiakkaan maksukyvyn pelätään vaarantuneen. Afcenterillä on oikeus päättää tukkuasiakkuus ilman erillistä ilmoitusta Asiakkaalle, jos vuosiostot alittavat 500€ alv. 0% viimeisen 12 kuukauden aikana tarkasteluhetkestä.

Afcenterillä on oikeus muuttaa tukkuasiakkuuden ehtoja ilmoittamalla muutoksesta verkkosivuillaan. Muutetut ehdot tulevat voimaan aikaisintaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ehtojen julkaisemisesta.

Toimitus, toimituskulut ja toimitusaika

Arkipäivisin ennen kello 16:00 tehdyt tilaukset käsitellään pääsääntöisesti samana päivänä ja viikonloppuisin tai pyhinä tehdyt tilaukset seuraavana arkipäivänä.

Tuotteet tai Palvelu ovat noudettavissa Afcenterin toimipaikasta, ellei Asiakkaan kanssa ole erikseen sovittu toimituksesta Asiakkaan toimipaikalle. Vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle Tuotteen tai Palvelun luovutuksen yhteydessä. Afcenter voi periä toimitusmaksun tilauksistaan toimipisteen hinnaston mukaisesti.

Afcenterin toimipisteen varastossa olevat Tuotteet ja Palvelut ovat normaalisti noudettavissa 1 tunnin kuluttua tilauksesta. Tuotteet, jotka ovat varastoituna toimipisteen toimittajan varastolla, ovat noudettavissa normaalisti yhden arkipäivän kuluttua tilausvahvistuksesta, ellei toisin ole ilmoitettu. Afcenter pyrkii, että Tuote tai Palvelu on noudettavissa arvioituna ajankohtana, mutta ei vastaa toimituksen viivästymisestä.

Afcenterillä on oikeus kieltäytyä toimituksesta, jos Asiakas on laiminlyönyt maksuvelvoitteensa tai on perusteltua aihetta epäillä Asiakkaan viivästyvän velvoitteensa täyttämisessä, riippumatta siitä, mihin sopimukseen tai seikkaan kyseinen velvoite perustuu. Afcenterillä on oikeus asettaa toimituksen ehdoksi myös tukkuasiakkaalle Tuotteen tai Palvelun maksaminen etukäteen.

Vuokrauspalvelu

Palvelun tarkoitus on vuokrata Asiakkaan käytettäväksi Afcenterin omistamia autoerikoistyökaluja (Työkalu).

Vuokra-aika on enintään 5 päivää. Vuokra-ajan päättyessä Asiakkaan on omalla kustannuksella palautettava Työkalu Afcenteriin. Asiakkaan jättäessä Työkalun palauttamatta vuokra-ajan päättyessä, Afcenter on oikeutettu veloittamaan Palvelun hinnan jokaista vuokra-ajan ylittävää 5 päivän ajanjaksoa kohden.

Asiakas on velvollinen tarkastamaan Työkalun sen luovutuksen yhteydessä Työkalussa mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Reklamaatio virheellisestä Työkalusta tai toimituksesta on tehtävä Afcenterille välittömästi virheen havaitsemisen jälkeen ja viimeistään 1 päivän kuluessa Työkalun vastaanottamisesta.

Asiakas on velvollinen huolehtimaan Työkalusta ja sitoutuu käyttämään erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta Työkalun käytössä, sekä noudattamaan autovalmistajan ohjeita Työkalun käytössä. Asiakkaan on huolehdittava Työkalun asianmukaisesta voitelusta käytön aikana.

Asiakas on velvollinen korvaamaan Afcenterille Työkalua tai sen osia kohdanneet vauriot, vahingot ja katoamiset sekä maksamaan Työkalun vuokra-ajalta korvauksena enintään 3 kertaa Palvelun hinnan.

Vastuunrajoitukset

Asiakas vastaa siitä, että Tuote tai Palvelu soveltuu Asiakkaan suunnittelemaan käyttötarkoitukseen. Afcenter ei vastaa tässä tarkoituksessa Asiakkaalle antamistaan neuvoista tai tiedoista.

Afcenterin vahingonkorvausvastuun enimmäismäärä on kaikissa tapauksissa virheellisen tai puutteellisen Tuotteen tai Palvelun hinnan määrä. Afcenter ei vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista, tulon tai voiton menetyksistä tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista.

Sovellettava laki

Näihin sopimusehtoihin sekä mahdollisiin sopimusta koskeviin riitoihin Asiakkaan ja Afcenterin välillä sovelletaan Suomen lakia.

Palautus- ja takuuehdot 1.10.2023 alkaen

Tukkumyynnin Tuotteiden palautusehdot

Asiakas voi palauttaa ostamansa Tuotteen Autovaraosa Fixus Oy:lle (Afcenter) 45 päivän kuluessa sen ostamisesta seuraavin edellytyksin

 • Tuotteen on oltava käyttämätön ja myyntikelpoinen.
 • Pakkauksen tuotemerkintöineen on oltava ehjä ja siisti eikä siinä saa olla ostajan omia merkintöjä tai muuta alkuperäisestä pakkauksesta poikkeavaa.
 • Tuotteen maahantuoja on Koivunen, Kaha tai Startax

Palautettaviksi ei hyväksytä

 • Tuotteita, joita on yritetty asentaa ajoneuvoon
 • Sähköosia, joiden pistoke on kytketty kiinni ajoneuvoon
 • Tehdastilaustuotteita
 • Poistohinnoiteltuja tuotteita
 • Muokattuja tuotteita
 • Vajaita sarjoja
 • Muiden kuin yllä mainittujen maahantuojien tuotteita
 • Tuotteeseen kohdistuvia toimituskuluja

Palautettavat Tuotteet hyvitetään seuraavasti

 • 0-30 päivän kuluessa lähetteen myyntipäivästä tai tilauksen tekopäivästä palautettu Tuote: 100% Tuotteen veloitetusta nettohinnasta.
 • 31-45 päivän kuluessa lähetteen myyntipäivästä tai tilauksen tekopäivästä palautettu Tuote: 50% Tuotteen veloitetusta nettohinnasta.
 • Yli 45 päivän kuluessa lähetteen myyntipäivästä tai tilauksen tekopäivästä palautettu Tuote: 0% Tuotteen veloitetusta nettohinnasta.

Vaihtorunkopalautukset

 • Tuotteen vaihtorunko tulee palauttaa Tuotteen alkuperäisessä myyntipakkauksessa ja täyttää Tuotteen valmistajan vaihtorungon hyväksyntäkriteerit.
 • Lisätietoja Tuotteen vaihtorungon hyväksyntäkriteereistä saat Afcenteristä.
 • Vaihtorungosta hyvitetään 100% tuotteen veloitetusta nettohinnasta, kun lähetteen myyntipäivästä tai tilauksen tekopäivästä on kulunut enintään 60 päivää. Vaihtorunko joka ylittää 60 päivää, hyvitetään 0% tuotteen veloitetusta nettohinnasta.
 • Kylmäainepullojen (R134A tai R1234yf) hyvitetään 100% tuotteen veloitetusta nettohinnasta, kun lähetteen myyntipäivästä tai tilauksen tekopäivästä on kulunut enintään 180 päivää. Vaihtorunko joka ylittää 180 päivää, hyvitetään 0% tuotteen veloitetusta nettohinnasta.

Yleiset takuuehdot

Tuotteiden takuu määräytyy Tuotteen maahantuojan takuuehtojen mukaisesti. Takuu kattaa Tuotteessa takuuaikana ilmenevät materiaali- ja valmistevirheet mutta ei normaalista kulumisesta, asennus- tai käyttövirheestä tai ulkoisesta tekijästä johtuvia vaurioita.

Afcenter toimittaa Tuotteen edelleen maahantuojalle takuukäsittelyä varten. Takuupäätöksiä ei tehdä toimipisteessä.

Afcenterillä on oikeus valintansa mukaan korjata virheellinen Tuote, toimittaa korvaava Tuote, myöntää virhettä vastaava hinnanalennus tai palauttaa kauppahinta. Jos Asiakas on hankkinut takuukorvattavan Tuotteen jostakin muualta, ilman että Afcenterillä on ollut mahdollisuutta toimittaa korvaavaa Tuotetta, hyvitetään Tuotteen alkuperäisestä veloitetusta nettohinnasta enintään 50 %.

Asiakkaan on tarkastettava Tuote huolellisesti heti sen toimituksen jälkeen. Reklamaatio virheellisestä Tuotteesta tai toimituksesta on tehtävä Afcenterille välittömästi virheen havaitsemisen jälkeen ja viimeistään 3 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta.

Afcenterin vahingonkorvausvastuun enimmäismäärä on kaikissa tapauksissa virheellisen tai puutteellisen Tuotteen hinnan määrä. Afcenter ei vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista, tulon tai voiton menetyksistä tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista.

Takuumenettely

Virheestä on reklamoitava toimipisteeseen 14 päivän kuluessa virheen havaitsemisesta. Toimita takuuhakemuksen mukaiset dokumentit sekä vaurioituneet osat toimipisteeseen.

Asiakkaan tulee säilyttää mahdolliset muut takuutapauksen korjaukseen käytetyt osat takuukäsittelyn ajan ja palauttaa ne pyydettäessä Afcenterille tai maahantuojalle tutkittavaksi.

Takuu käsitellään Afcenterin ja alkuperäisen ostajan välillä. Afcenter ei käsittele takuuasioita kolmansien osapuolien kanssa, jotka eivät liity alkuperäiseen kauppasuhteeseen.

Takuutapaukseen liittyviä kustannuksia ei saa laskuttaa ilman erillistä toimipisteen vastuuhenkilöltä saatua laskutuslupaa.

Kustannusten korvaaminen takuun piiriin kuuluvien Tuotteiden osalta

Korjaus- ja asennuskustannuksiksi hyväksytään välttämättömistä korjaus- ja asennuskustannuksista yrityksen veloitus esitettyjen kuittien mukaisesti, kuitenkin määrältään enintään alalla yleisesti olevien ohjetyöaikojen mukaisesti veloitettuna, ja/tai 70 €/h alv24%. Korvattaviin kustannuksiin voidaan hyväksyä tapauskohtaisesti ajoneuvon vianetsinnästä aiheutuvia kustannuksia, jos vian aiheuttaja on takuun piiriin kuuluvan Tuotteen virheellisyys ja vianhakukustannus hyväksytään takuun myöntäjän toimesta.

Sijaisautoa ja muita vastaavia välillisiä tai epäsuoria kustannuksia ei korvata.

Takuuhakemus

Takuuanomusta varten tarvitaan seuraavat dokumentit:

Aina pakolliset

 • Loppuasiakkaan kuitti tai lasku vaurioituneen Tuotteen asennuksesta (alkuperäinen työ), tämä on osoitus päivämäärästä, milloin Tuotteen takuuaika alkaa. Jos dokumenttia ei toimita, Tuotteella ei ole takuu voimassa.
 • Vaurioitunut takuutuote palautetaan Afcenteriin. Merkitse pakettiin selvästi, että kyseessä on takuutuote. Ole erityisen huolellinen, jos kyseessä on runkopanttituote, ettei takuutuotetta sekoiteta runkopalautukseen.
 • Perustiedot ajoneuvosta, rekisterinumero, mittarilukema ja Tuotteella ajetut kilometrit.
 • Selvitys miten Tuote on rikki, sähköosista tarvitaan aina auton vikakoodituloste tai auton antama Tuotteeseen liittyvä vikakoodi.

Ei pakolliset, vaaditaan jos haetaan korvausta takuutyön tekemisestä

 • Vaatimus takuutyön tekemisestä eli työmääräyskopio toimitetaan Afcenteriin. Työkorvaus käsitellään vaurioituneen Tuotteen Haynes Pro-ohjelmiston työaikaan perustuen. Vaatimuksessa tulee ilmetä korjaamon käyttämä tuntiveloitus.
 • Vaadittavat työkustannukset on eriteltävä työmääräimellä riveittäin työvaiheiden mukaan (vianetsintä ja vaihtotyö erikseen).
 • Afcenter toimittaa asiakkaalle korvaavan Tuotteen vaurioituneen tilalle, Tuotetta ei saa veloittaa työvaatimuksessa.
 • Takuutyön vaatimus on palautettava takuutuotteen mukana Afcenteriin. Vaatimus toimitetaan Tuotteen mukana maahantuojalle. Jälkikäteen toimitettuja vaatimuksia ei hyväksytä.

Tuotteen käsittely

Asiakkaan tulee toimittaa Tuote Afcenterin ja maahantuojan tutkittavaksi. Jos takuuhakemus koskee tuotesarjaan kuuluvaa Tuotetta, on koko tuotesarja luovutettava samalla kertaa tutkittavaksi. Maahantuojan tutkimuksen yhteydessä Tuote voidaan joutua purkamaan tai rikkomaan. Afcenter ei ole velvollinen korvaamaan tästä aiheutuvaa vahinkoa, jos virhe ei kuulu takuun piiriin.

Afcenterillä on oikeus hävittää Tuote, jota asiakas ei ole noutanut 30 päivän kuluessa siitä, kun asiakkaalle on ilmoitettu siitä, ettei virhe kuuluu takuun piiriin ja Tuote on noudettavissa.

Hyväksytyn takuuhakemuksen laskutusohje

Asiakas voi laskuttaa Afcenteriä hyväksytystä takuuhakemuksesta takuu- ja palautusehtojen mukaan saatuaan laskutusluvan toimipisteen vastuuhenkilöltä.
Laskun maksaja tulee olla Autovaraosa Fixus Oy, Malminkaari 12, 00700 Helsinki. Laskusta tulee ilmetä toimipiste, joka on antanut laskutusluvan.

Lasku tulee toimittaa verkkolaskuna tai skannauspalveluun:

Verkkolasku
Operaattori/Välittäjä: Maventa
Verkkolaskuosoite: 003721738135

Skannauspalvelu
21738135@scan.netvisor.fi